Speak Czech

Czech for foreigners - individual approach, effective teaching!

Due to the complicated declension and conjugation system, Czech gained the reputation of one of the most difficult languages to master. I know about that and this is why my approach to Czech language courses for foreigners is connected with extraordinary consistency and responsibility.

Successful passing a Czech language exam is a foreigner's condition for obtaining a permanent residence permit since January 2009. With modern teaching methods and the use of quality textbooks, you can achieve extraordinary success in these tests.

Individual access to students is a guarantee of effective education!

My courses can be started at any time.

Čeština pro cizince - individuální přístup, efektivní výuka!

Čeština si díky komplikovanému systému skloňování a časování získala pověst jednoho z nejobtížněji zvládnutelných jazyků. Vím to, proto přistupuji k jazykovým kurzům češtiny pro cizince s neobyčejnou důsledností a odpovědností.

Pro cizince je od ledna 2009 podmínkou k získání povolení k trvalému pobytu úspěšné absolvování zkoušky z českého jazyka. Díky moderním metodám výuky a aplikaci kvalitních učebnic můžete dosáhnout v těchto testech mimořádných úspěchů.

Individuální přístup ke studentům je záruka efektivní výuky!

Jazykové kurzy češtiny pro cizince probíhají v uzavřených skupinách. Samozřejmě nabízím individuální jazykové kurzy češtiny pro jednotlivce. Individuální výuku češtiny a výuku v uzavřených kurzech je možné začít kdykoliv.

Vyučujeme podle osvědčeného praktického a komunikativního kurzu „New Czech step by step”.