Miloš Pávek

Ve svém životě se věnuji hlavně výuce angličtiny, která se jeví být mým posláním. Díky tomu se mi daří, můžu cestovat, žít v hojnosti, pěstovat vztahy a celkově mám pocit, že mi můj život dává větší smysl. Svou práci dělám proto, že si přeji rozvíjet jazykové dovednosti svých studentű. A také mám pocit, že k tomu můžu přispět.

Formou těchto stránek bych Vám rád pověděl svůj příběh, popsal svůj styl práce, formu a metodiku výuky, prozradil, jak se hodlám dál vylepšovat, koho hledám ke spolupráci a také vás informoval o svém portfoliu služeb.

Firma Little Peacock byla založena v roce 1997 s cílem poskytovat kvalitní firemní jazykové vzdělávání. Učím své studenty komunikovat v anglickém jazyce a tomuto úkolu podřizuji vše. Neustále pracuji na kvalitě výuky, motivaci studentů, vylepšování svého přístupu, proto věřím, že se mnou dosáhnete svých jazykových cílů.

Mou kvalifikací pro práci s lidmi je především má praxe a dlouholeté zkušenosti s výukou. Studoval jsem u mnoha učitelů a profesorů, účastnil se zahraničních studijních pobytů a dále navazuji různými výcviky a kurzy. Tento průběžný sebe rozvoj mě baví a neustále také zkvalitňuje mou práci s vámi.

Protože mi záleží na osobním přístupu ke každému klientovi, nebudu navyšovat kvantitu na úkor kvality. Také vám neposkytnu celou škálu služeb jako velké jazykové řkoly, ale v tom, co dělám, se budu snažit o maximální hodnotu své práce.

Věřím, že každý má v sobě potenciál naučit se cizí jazyk.

Curiculum Vitae

VOŠ a SŠT Česká Třebová

Pět let cenných zkušeností. Tehdy bylo učitelů angličtiny velice málo a škola si mne hýčkala a vytvářela ideální podmínky, zázemí a podporu v podobě častých školení, výborných pracovních příležitostí a benefitech. (Studijní pobyt na univerzitě Banghor ve Velké Británii).

1993

Založení Little Peacock !!

Malý páveček poprvé vzlétl. Díky svému mladí a nadření odborně rostu, zažívám silný rozvoj. Dokáži se prosadit a vyučuji mnoho neobyčejnýh lidí, kteří mne inspirují a podporují.

1997

„Comfort thanks to Rieter”.

Prožívám „Comfort thanks to Rieter”. Zde jsem odučil více než 10 000 lekcí především v tehdejších divizích Rotor, F&A, Tooling.

1995 – 2005

Hong Kong

První pracovní cesta do Číny. Hong kong je pro mnohé symbolem bohatství a úspěchu. Hong Kong je neuvěřitelnou směsicí tradiční čínské kultury a západního spěchu dalších kontrasů.

2008

Oxford Quality

Little Peacock se stal partnerskou školou nakladatelství Oxford University Press. Poskytnutí podpůrných materiálů. Zajištění přednostní účasti na metodických seminářích a konferencích

2009 – 2012

Investice do rozvoje vzdělávání

Vyučuji v kurzech hrazených z fondů EU.

2013

20 let na scéně

The best is yet to come! To nejlepší mne teprve čeká!

2017