Překlady a tlumočení

Provádím jako doprovodné služby.

Překlady

Přeložím Vám texty, anotace, prezentace, webové stránky. Doba dodání se liší v závislosti na objemu zakázky. Standardní lhůta pro vyhotovení anglických překladů je 48 hodin, poradím si však i s expresními termíny.

Ceny překladů

překlad z anglického jazyka do češtiny: 330,- Kč / NS
překlad z češtiny do anglického jazyka: 390,- Kč / NS

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Minimální cena zakázky (fakturace) je 1 NS

NS - normostrana (1800 znaků výchozího textu včetně mezer. Pokud není možné stanovit počet znaků na základě výchozího dokumentu, konečná cena se stanoví podle výsledného textu).

Uvedená cena se vztahuje k běžným textům ve standardním editovatelném formátu. Při nestandardním formátu či vysoké náročnosti textu může být cena upravena.

Ceny jsou uváděny za 1 NS. 1 NS = 1800 znaků včetně mezer. Výpočet objemu můžete provést ve Wordu. Pro Word 2007 je postup následující: Revize-Počet slov-Znaky včetně mezer. Znaky včetně mezer vydělíte číslem 1800 a získáte přibližný počet NS. Počet NS je přibližný proto, že konečná cena je kalkulována až po překladu --> z výstupního textu. Rozdíl může činit +/- 15 %.

Již jsem překládal v těchto oborech: velkoobchod, maloobchod, vzdělávání, elektro, hračky, doprava strojírenství, služby, výroba, IT, inženýrské činnosti, zdravotnictví, poradenství, právní služby, věda, chemie, instalace zažízení, gastro, kultura, plasty, potraviny, odpady a dřevo.

Tlumočení

Zajišťuji konsekutivní a doprovodné tlumočení při obchodních jednáních, schůzkách a různých typech školení, dědických řízení, předváděcích jízdách nových modelů automobilů apod.

Ceny tlumočení

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Konsekutivní tlumočení - následné tlumočení v přestávkách vždy po několika větách Simultánní tlumočení - souběžné tlumočení za použití tlumočnické techniky 1/2 dne: do 4 hodin

1 den: 4 až 8 hodin (do doby tlumočení se započítávají všechny přestávky, přesuny, atd.) V zájmu zajištění maximální kvality tlumočení klient v předstihu alespoň několika dnů před akcí dodá všechny dostupné podklady pro přípravu tlumočníka (program, seznam účastníků, prezentace, dokumenty, slovníčky atd.)

Storno objednávky je nutné oznámit nejméně 24 hodin před začátkem akce. V opačném případě je účtována cena za službu v plné výši.